,استخدام,نرم افزار,پایان نامه,پروپوزال,جزوات,پاورپوینت,آموزش,نمونه سوالات,کورگ,ریتم,ست

اورمیا باکس

فروشگاه جامع فایل های پایان نامه,پروپوزال,رساله و مقاله با حداقل تخفیف 40درصدی

اطلاعیه فروشگاه

خریداران گرامی ؛ اورمیا باکس زیر مجموعه ای از فروشگاه فایل سل(دارای نماد اعتماد الکترونیکی وثبت شده در سامانه ساماندهی)می باشد که از بخش پیوندها قابل بررسی می باشد و تمامی محصولات قبل از ارسال مورد بررسی قرار میگیرند لذا شما میتوانید با خیالی آسوده اقدام به خرید با درگاههای امن بانکی نمایید. پس از انجام عملیات خرید علاوه بر امکان دانلود فایل مربوطه به ایمیل شما ارسال می گردد. توجـــــــه : با توجه به محدودیت های ایجاد شده توسط برخی از بانکها در خریدهایی با مبالغ کمتر از 5000 تومان مانند بانک ملی و ...،خواهشمند است جهت انجام این قبیل خریدها از کارتهای سایر بانکهای بدون محدودیت مبلغ استفاده فرمایید.

دانلود پروژه بی نظیر توسعه محله ای مشارکت مبنا و مشارکت محور درایران

دانلود پروژه بی نظیر توسعه محله ای مشارکت مبنا و مشارکت محور درایران

تعداد صفحات : 541 صفحه با تخفیف فوق العاده

این محصول شامل قهرست پروژه بی نظیر توسعه محله ای مشارکت مبنا و مشارکت محور درایران مورد مطالعه تهران می باشد که قابل استفاده دانشجویان محترم رشته های برنامه ریزی شهری و جغرافیا و مطالعات شهر و شهرسازی و ... می باشد.

توسعه محله ای مشارکت مبنا و مشارکت محور درایران(مورد مطالعه تهران)  پروژه انباشت بوسیله "از جا کندن اقتصادی" از طریق بسیج اجتماعی و سپس پیشبری مردمی توسعه

فهرست مطالب این پروژه بشرح ذیل می باشد :

بخش اول: تهران در نگاهی گذرا از منظر پایداری و شهروندمداری

مقدمه ای بر شکل گیری مساله

نگاهی گذرا به چارچوبهای نظری مرتبط با فرایند شکلگیری و تحولات شهر تهران

نظریه امروزین شدن

دیدگاه وابستگی

جمعبندی نظری و طرح نظریه آغازین هدایتکننده

معرفی الگوی زورمندمداری و بازتولید آن در تاریخ کهنسال و پرفراز و نشیب جامعه ایران  تحلیل شرایط تاریخی قبل از برخورد با فضای بین المللی و الزامات آن )تطور تاریخی شرایط کنونی تهران:شکل گیری ناشهروندی و نا مشارکت جویی(

دسپوتیسم )زورمندمداری یا زورمداری( شرقی

برخورد با شرایط بینالمللی حاصل از پیدایش سرمایهداری)از پایداری زیستمحیطی به ناپایداری زیست محیطی(

آثار الگوی زورمندمدار بر ساخت جامعه و اجزا و عناصر آن

ضرورتهای عینی و مستند گذار از زورمندمداری به شهروندمداری و دخالت آگاهانه در محیط پیرامونی برپایه شرایط جامعه ایران وارزشهای مورد پذیرش عامه مردم:

تحولات جمعیتی و آرایش فضایی آن

اشتغال

وضعیت بخش کشاورزی کشور و مسأله امنیت غذایی

نگاهی به معنا و مفهوم پایداری و شهروندمداری

جمعبندی از مباحث مطروحه: از کار پایه یا چارچوب نظری و نظریه

آغازین هدایتکننده به کلیات کار پایه روششناختی

نگاهی گذرا به مفهوم دخالت درباب کالبد یا جسم با تأکید بر محله محوری و مشارکت مبنایی

نگاهی به مقوله فضا از منظر مطالعات اجتماعی  فرهنگی اقتصادی

تعریف محله

برنامهریزی محله ای

مدلهای برنامهریزی محلهای

مدل عقلانی

مدل سازمانی اجتماع محلی یا کامییونیتی

مدل توسعه کامییونیتی دارایی محور

کارپایه یا چارچوب روششناسی

نحوه امتیازدهی تعیین توانمندی خانوارها: بهسوی ارزیابی فرضیه مادر

از دنیای نظری به میدان عمل یا از دنیای مفهومی، نظری و برنامه ریزی محلهای گام به گام پای در پنج محلة هدف تهران

محله ها در دل چند منطقه شهرداری شهر تهران: کالبد شکافی محیط پیرامونی یا ارزیابی سریع

محله ها از 80 تا به امروز

کلیاتی در باب محله ها

محله امامزاده عبدالله از80 به بعد

محله باغ آذری و منطقه16

محله خانی آباد و منطقه 12

محله رباط کریم و منطقه 11

محله نعمت آباد و منطقه19

تاریخچه شکلگیری

تقسیمات درونی محله نسبت به منطقه

جمعیت شناسی

تحولات اسکان در محله

دسترسی به سرپناه

وضعیت اشتغال

تعلیم و تربیت و فرهنگ

تفریحات و سرگرمی در محله

آسیبهای اجتماعی در محله

ویژگیهای مثبت در محله از نگاه اهالی

ویژگیهای منفی در محله از نگاه اهالی

آزاردهندهترین ویژگیهای محدوده از نگاه اهالی )چهار مورد از مطالعات دومین و بقیه استنتاج از گفتوشنود متمرکز گروهی(

کنشگران مشارکتی محله و نهادهای محلهای

کنشگرانی که احتمال مخالف و مقاومت با توسعه محلهای دارند

مسایل فضای مرتبط با توسعه نیافتگی محله

پیمایش علمی: نمونهای در امامزاده عبدالله

جداول شناسایی پیمایش محله امام زاده عبدالله

جداول تقاطی یا فرضیهآزمایی محله امام زاده عبدالله

باغ آذری از 80 به بعد

شکلگیری اجتماعی باغ آذری

تاریخ محله بر پایة حافظه شفاهی قومنگارانه

تحولات فیزیکی بافت

جمعیت شناسی باغ آذری

قومیت در محله

وضعیت شغلی

تعلیم و تربیت و فرهنگ

شرایط کالبدی و مالکیت و ارزش آن

مسائل اصلی محله از نگاه اهالی

کنشگران مشارکت محلهای

جداول شناسایی پیمایش علمی محله

جداول تقاطعی یا فرضیه آزمایی علمی محله

خانی آباد از 80 تا به امروز

مراحل شکل گیری خانی آباد )توجه شود که محله خانیآباد بسیار -گسترده تر از محله به معنای پروژه حاضر است. در بحث حاضر محدوده فراگیر و محله کوچکی که مطالعه شده از هم تفکیک شده اند)

ساخت فیزیکی خانی آباد و تحولات آن

جمعیت شناسی خانی آباد

وضعیت اشتغال

مسکن و شرایط آن

قومیت در خانی آباد

کنشگران مشارکتی محله

تعلیم و تربیت و فرهنگ

مسائل جدّی محله

جداول شناسایی پیمایش علمی محله

جداول تقاطی فرضیه آزمایی پیمایش علمی محله

محلة رباطکریم از 80 به بعد

مراحل شکلگیری محله

جمعیت شناسی رباط کریم

ساخت قومی

ساخت فیزیکی

ساختار شغلی محله

آسیبهای اجتماعی در محله

تعلیم و تربیت و فرهنگ

جداول شناسایی پیمایش علمی محله

جداول تقاطی فرضیه آزمایی پیمایش علمی محله

محله نعمت آباد از 80 تا به امروز

شکلگیری محله

ساخت فیزیکی

جمعیت شناسی

وضعیت اشتغال

روابط اجتماعی و مشارکت

ساخت قومیت

نهادهای موجود در نعمت آباد و مشارکت

تمایلات توسعهای و مشارکت در محله مربوط به بافت

جداول شناسایی محله نعمت آباد

جداول تقاطعی یا فرضیه آزمایی

ارزیابی از داده های جمع آوری شده توسط مشاوران

ارزیابی محله ها در مجموع

برنامه عمل یا - ا قدام

جمع بندی از همکاریهای موردی و مقطعی کاری و همکاریهای -خون محور و تبار محورسنتی در خدمت توسعه محلهای

زنجیره عوامل و نتایج

دگرگونی دیدمانی یا پارادایمی

معنای "از جا کندن اقتصادی" نظریه توسعه محله ای در ایران

کلام آخر

یافته های میدانی ناشی از تقاطع داده ها برای نگاه به آینده

پیش نیازهای اجرایی برنامه عمل

نگاهی به تسهیل گری و راهبری محله ها -

نگاهی تصویری به پنج محله ) عکس های پیران( -

منابع

فهرست جداول

فهرست نمودارها

فهرست قابها


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,900 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
Proje-kamel_361885_6523.zip6 MB

دانلود پروژه با عنوان آب انبار(همراه با تصاویر مربوطه و نقشه های ساختاری و ...)

دانلود پروژه با عنوان آب انبار(همراه با تصاویر مربوطه و نقشه های ساختاری و ...) فرمت : WORD(قابل ویرایش) با تخفیف ویژه 50 درصدی تعداد صفحات : 92 این محصول شامل پروژه در خصوص آب انبارها می باشد که مطالب مفصلی در خصوص آب انبارها ارایه می دهد و قابل استفاده دانشجویان محترم رشته مدیریت شهری و برنامه ریزی شهری و معماری و شهرسازی و ... می باشد.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,900 تومان

دانلود مجموعه بی نظیر مقالات بافت فرسوده شهری(شامل 53 مقاله با تخفیف فوق العاده)

دانلود مجموعه بی نظیر مقالات بافت فرسوده شهری(شامل 53 مقاله با تخفیف فوق العاده) نعداد مقالات : 53 مقاله  تعداد صفحات : 918 صفحه این محصول شامل مجموعه ای بی نظیر از مقالات بافت فرسوده شهری(مقالات SIDو ...) شامل 53 مقاله با مجموع تعداد صفخات 918 صفحه می باشد که بهترین گزینه جهت تهیه پایان نامه دانشجویان مخترم رشته های جغرافیا و برنامه ریزی شهری و شهرسازی ومعماری و ... می باشد.   این محصول با قیمتی معادل تنها 5 مقاله SID در اختیار شما عزیران قرار د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,900 تومان