,استخدام,نرم افزار,پایان نامه,پروپوزال,جزوات,پاورپوینت,آموزش,نمونه سوالات,کورگ,ریتم,ست

اورمیا باکس

فروشگاه جامع فایل های پایان نامه,پروپوزال,رساله و مقاله با حداقل تخفیف 40درصدی

اطلاعیه فروشگاه

خریداران گرامی ؛ اورمیا باکس زیر مجموعه ای از فروشگاه فایل سل(دارای نماد اعتماد الکترونیکی وثبت شده در سامانه ساماندهی)می باشد که از بخش پیوندها قابل بررسی می باشد و تمامی محصولات قبل از ارسال مورد بررسی قرار میگیرند لذا شما میتوانید با خیالی آسوده اقدام به خرید با درگاههای امن بانکی نمایید. پس از انجام عملیات خرید علاوه بر امکان دانلود فایل مربوطه به ایمیل شما ارسال می گردد. توجـــــــه : با توجه به محدودیت های ایجاد شده توسط برخی از بانکها در خریدهایی با مبالغ کمتر از 5000 تومان مانند بانک ملی و ...،خواهشمند است جهت انجام این قبیل خریدها از کارتهای سایر بانکهای بدون محدودیت مبلغ استفاده فرمایید.

دانلود طرح توسعه راهبردی شهر تاکستان شامل 145 صفحه با تخفیف ویژه اورمیاباکس

دانلود طرح توسعه راهبردی شهر تاکستان شامل 145 صفحه با تخفیف ویژه اورمیاباکس

 

 

 

 

 

 

عنوان: دانلود طرح توسعه راهبردی شهر تاکستان شامل 145 صفحه با تخفیف ویژه اورمیاباکس

 

فهرست مطالب این محصول بی نظیر:

مقدمه

فرایند کلی تدوین برنامه توسعه راهبردی شهر

بخش اول : مبانی نظری طرح توسعه راهبردی

فصل اول : معرفی طرح استراتژی توسعه شهر

طرح موضوع

پیشینه CDS

پیشینه CDS در ایران

مشکلات طرح های جامع و تفصیلی

علت مطرح شدن CDS

برنامه ریزی استراتژیک

تفاوت بین طرح جامع و تفصیلی با برنامه توسعه راهبردی

تفاوت CDS با طرح های جامع و تفصیلی

فصل دوم : برنامه ریزی راهبردی و ساختارآن

تعریف راهبرد طرح استراتژی توسعه شهری ) CDS )

فصل سوم : فرایند تهیه و اجرای CDS

فرایند تهیه راهبرد طرح استراتژی توسعه شهری ) CDS )

فرایند وتهیه اجرای سند

گام اول : برنامه ریزی پروژه

گام دوم : سنجش وضعیت

گام سوم: چشم انداز ساری

گام چهارم: تدوین راهبردی ) strategy )

گام پنجم : اجرا) implementation )

گام ششم : پایش) monitoring )

محصول نهایی یک طرح cds

 

بخش دوم : تجارب جهانی و ملی در برنامه ریزی استراتژیک

فصل اول : تجارب برنامه ریزی استراتژیک

راهبرد توسعه شهر ) CDS (امان پایتخت اردن

ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی

هند : مشارکت محلی به منظور کاهش فقر با تمرکز بر CDS حیدرآباد

طرح استراتژی توسعه شهری CDS تجربه شهر آمل

فرایند تهیه طرح CDS

طرح های مرتبط با شهر آمل

فصل دوم : بررسی چشم اندازهاو فرایند چشم انداز سازی

چشم انداز های شهر ورشو - لهستان

چشم انداز های شهر ملبورن

راهبرد توسعه شهر ) CDS (شهرشیراز

راهبرد توسعه شهر ) CDS (شهر اصفهان 1414

چشم انداز شهر بجنورد 1408

بخش سوم : شناخت وضعیت شهر

فصل اول : بررسی طرح های فرادست و فرودست شهر تاکستان

مقدمه

چشم اندازها،اهداف و برنامه های پیش بینی شده برای شهر تاکستان در طرح جامع شهر

چشم اندازها،اهداف و برنامه های پیش بینی شده برای شهر تاکستان درطرح ناحیه ای استان قزوین

چشم انداز توسعه شهرستان تاکستان

فصل دوم : نتایج پرسش نامه تدوین چشم انداز

مقدمه

مردم چه می خواهند

مسئولین چه گفتند

جمع بندی و ارائه گزارش از نتایج پرسش نامه مردم و مسئولین

بخش چهارم : تدوین چشم انداز شهر تاکستان

مقدمه

نتایج حاصله از پرسش نامه اولویت بندی چشم انداز ها

جمع بندی نهایی پرسش نامه تدوین چشم انداز

بیانیه چشم انداز

بخش پنجم : ارزیابی وضع موجود

مقدمه

فصل اول : شناخت وضع موجود شهر براساس چشم انداز های به دست آمده

موقعیت شهر

موقعیت سیاسی

موقعیت استقرار

مطالعات طبیعی

اقلیم شهر تاکستان

درجه حرارت و بارندگی

باد

توپوگرافی و شیب منطقه

منابع آب

ملاحظات مربوط به زمین شناسی

ملاحظات مربوط به خاک شناسی

مطالعات اقتصادی

ساختار اقتصادی شهر تاکستان

وضعیت شاغلین در شهر تاکستان

سهم شاغلین بخش های مختلف اقتصادی

سهم شاغلان بر حسب بخش های مختلف اقتصادی

تعداد شاغلان بر حسب بخش های مختلف اقتصادی

بخش کشاورزی

بخش صنعت

جمع بندی

مطالعات اجتماعی فرهنگی

ویژگی های فرهنگی شهر

وجه تسمیه شهر تاکستان

زبان

طایفه ها

مذهب

آداب و سنن

ویژگی جمعیتی

بررسی نحوه توزیع جمعیت در منطقه

جمعیت شهر تاکستان

جمعیت شهر تاکستان به تفکیک سن و نسبت جنسی

تراکم نسبی جمعیت

وضعیت سواد

مهاجرت

مطالعات کالبدی

کاربری اراضی

سرانه کاربری اراضی

شبکه معابر

راه های تاکستان به شهرهای اطراف

بافت شهری

روند توسعه کالبدی

مراحل رشد تاریخی

اثارتاریخی

محله بندی

سازمان فضایی

مسائل مبلمان شهری

تاسیسات زیربنایی

فصل دوم : تحلیل وضعیتی شهر تاکستان ) SWOT )

تحلیل وضعیت شهر تاکستان برای چشم انداز مولد

تحلیل وضعیت شهر تاکستان برای چشم انداز مردم مدار

تحلیل وضعیت شهر تاکستان برای چشم اندازکارآمد – خودکفا

امتیاز دهی به سوات به روش AHP

اولویت بندی موارد سوات تلفیقی به روش AHP

تحلیل سلسله مراتبی ) (AHP برای SWOT

سوات به دست آمده براساس اولویت های تعیین شده با استفاده از روش AHP در چشم انداز مولد

سوات به دست آمده براساس اولویت های تعیین شده با استفاده از روش AHP در چشم انداز مردم مدار

سوات به دست آمده براساس اولویت های تعیین شده با استفاده از روش AHP در چشم انداز کارآمد-خودکفا

بخش ششم : تدوین اهداف ، سیاست ها و راهبردها

مقدمه

مقابله نقاط قوت و ضعف، تهدید و فرصت

تدوین اهداف و سیاست ها براساس چشم اندازها و شناخت وضع موجود شهر

تدوین راهبردها براساس سوات ) تهدید-فرصت(

تدوین راهبردها براساس سوات )قوت -تهدید(

تدوین راهبردها براساس سوات )فرصت- ضعف(

تدوین راهبردها براساس سوات ) قوت – ضعف (

تدوین راهبردها

راهبردهای اولیه

راهبردهای نهایی

جمع بندی

تطبیق اهداف ، سیاست ها وراهبردها

تعیین کارگروه های راهبردها

بخش هفتم : پیوست

پیوست 1

برنامه زمان بندی پیشنهادی برای تهیه طرح توسعه راهبردی شهر تاکستان

پیوست 2

جدول مورگان

پیوست 3

پرسش نامه شماره : تدوین اولیه چشم انداز شهر تاکستان 1

پیوست 4

پرسش نامه شماره 2 : تدوین چشم انداز نهایی تاکستان

پیوست 5

پرسش نامه شماره 3 : تدوین راهبردهای شهر تاکستان

 

فهرست تصاویر

تصویر نقشه ایران

تصویر استان قزوین

تصویر :نقشه شهر , و شهرستان تاکستان

راه های ارتباطی تاکستان با شهرها و مناطق اطراف

موقعیت استقرار شهر تاکستان

تصویر جهت بادهای غالب

تصویر توپوگرافی و شیب شهر

تصاویر قنات قدیمی و رودخانه خررود

تصویر باغ و زمین کشاورزی

تصویر کوه های اطراف شهر

تصاویر باغ اتگور و مراسم های شهر تاکستان

تصاویر معابر و دسترسی

راه آهن تهران-تبریز

تصاویر عناصر شاخص شهر تاکستان

تصاویر مبلمان شهری

تصاویر تاسیسات شهری

فهرست نقشه

نقشه شهرستان برحسب بخش و دهستان

نقشه وضعیت تراکم جمعیت شهرستان تاکستان

نقشه کاربری اراضی موجود و پیشنهادی

نقشه شبکه معابر

نقشه راه های ارتباطی تاکستان با شهرها و مناطق اطراف

نقشه بافت شهری ) نحوه شکل گیری(

نقشه روند توسعه کالبدی شهر تاکستان

نقشه هسته اولبه شهر تاکستان

نقشه مراحل رشد تاریخی شهر تاکستان

نقشه سازمان فضایی شهر تاکستان

 

فهرست جداول و فهرست نمودار و ........

 

توجه : با تخفیف ویژه اورمیاباکس

پس از انجام مراحل خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود تمامی مراحل را تا دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید ؛ اگر نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و دوباره اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

 


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,900 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
Tarh-Tosee-Takestan_639352_4567.zip6.6 MB

دانلود کاملترین و جدیدترین برنامه راهبردي و طرح ساختاري (جامع) شهر شهريار شامل 180 صفحه با تخفیف ویژه اورمیاباکس

دانلود کاملترین و جدیدترین برنامه راهبردي و طرح ساختاري (جامع) شهر شهريار شامل 180 صفحه با تخفیف ویژه اورمیاباکس             عنوان : دانلود کاملترین و جدیدترین برنامه راهبردي و طرح ساختاري (جامع) شهر شهريار شامل 180 صفحه با تخفیف ویژه اورمیاباکس توجه : با تخفیف ویژه اورمیاباکس پس از انجام مراحل خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود تمامی مراحل را تا دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید ؛ اگر نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,900 تومان

دانلود پاورپوینت معماری یونان شامل 138اسلاید قابل ویرایش با تخفیف 60 درصدی اورمیاباکس

دانلود پاورپوینت معماری یونان شامل 138اسلاید قابل ویرایش با تخفیف 60 درصدی اورمیاباکس           عنوان :دانلود پاورپوینت معماری یونان با تخفیف 60 درصدی اورمیاباکس فرمت : POWERPOINT(قابل ویرایش) تعداد اسلاید : 138اسلاید قابل ویرایش فارسی  گوشه ای از مطلب: معبد مکانی است که معماران یونانی تحقیقات خود را در زمینه ی زیباشناسی در ان به نمایش گذارده اند.با شکست پادشاهی میسن دیگر قصر های مجلل در یونان ساخته نشدند اما معابد بسیار برپا گردیدند.هر دولت ش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,900 تومان

دانلود پروژه پاورپوینت روستای دو اسب زنجان با تخفیف ویژه اورمیاباکس

دانلود پروژه پاورپوینت روستای دو اسب زنجان با تخفیف ویژه اورمیاباکس             عنوان :دانلود پروژه پاورپوینت روستای دو اسب زنجان با تخفیف ویژه اورمیاباکس فرمت : POWERPOINT(قابل ویرایش) تعداد اسلاید : 24اسلاید قابل ویرایش فارسی    روستای دو اسب ده در شمال شهر زنجان قرار دارد.شغل اصلی اهالی این روستا کشاورزی و دامداری می باشد. مختصات: ۳۶٫۷۰۵ شمالی و ۴۸٫۵۵۳ شرقی منطقه استقرار این روستا کوهستانی و آب و هوای آن سرد و خش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

دانلود پاورپوینت احیای میدان عتیق اصفهان قابل ویرایش با تخفیف ویژه 50 درصدی

دانلود پاورپوینت احیای میدان عتیق اصفهان قابل ویرایش با تخفیف ویژه 50 درصدی             این فایل به بررسی میدان عتیق واقع شده در اصفهان پرداخته است. میدان عتیق سلجوقی سبزه میدان دیروز امام علی امروز در مجاورت این میدان در مرز غربی بازار تاریخی قرار گرفته است . در شمال غربی مسجد جامع با پیشینه 1000ساله ؛در ضلع جنوبی زیارت هارون و ولایت و مسجد علی به همراه منار سلجوقی قرار گرفت. در دوره صفویه به بعد میدان نقش جهان بر میدان عتیق سایه انداخت. در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود کاملترین مجموعه نقشه GIS کل مناطق 22 گانه تهران همراه با تخفیف و هدیه رایگان ویژه اورمیاباکس

دانلود کاملترین مجموعه نقشه GIS کل مناطق 22 گانه تهران همراه با تخفیف و هدیه رایگان ویژه اورمیاباکس             عنوان:دانلود کاملترین مجموعه نقشه GIS کل مناطق 22 گانه تهران همراه با تخفیف و هدیه رایگان ویژه اورمیاباکس هدیه رایگان اورمیاباکس : لایه مساجد تهران و محدوده مناطق تهران و نقشه تهران    شایان ذکر است هریک از مجموعه نقشه های GIS هر یک از مناطق تهران با مبلغی مجزا و بالاتر در فروشگاهها و سایتهای دیگر در اختیار شما قرار می گیرد ولی ما این مجمو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,900 تومان

ساماندهی و طراحی فضای حرکت عابر پیاده در بافت محله شهری - نمونه مورد مطالعه محله اختیاریه شهر تهران

ساماندهی و طراحی فضای حرکت عابر پیاده در بافت محله شهری - نمونه مورد مطالعه محله اختیاریه شهر تهران             عنوان : ساماندهی و طراحی فضای حرکت عابر پیاده در بافت محله شهری تهران - نمونه مورد مطالعه محله اختیاریه شهر تهران فرمت : پی دی اف تعداد صفخات:148 صفحه با تخفیف ویژه اورمیاباکس   توجه : با تخفیف ویژه اورمیاباکس پس از انجام مراحل خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود تمامی مراحل را تا دریافت کدپیگیری سفارش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,900 تومان

دانلود بازنگري طرح جامع شهر جديد هشتگرد‏ با فرمت ورد(قابل ویرایش)با تخفیف ویژه اورمیاباکس

دانلود بازنگري طرح جامع شهر جديد هشتگرد‏ با فرمت ورد(قابل ویرایش)با تخفیف ویژه اورمیاباکس             عنوان :دانلود بازنگري جدید طرح جامع شهر جديد هشتگرد‏ با فرمت ورد(قابل ویرایش)شامل نقشه ها و تصاویر با تخفیف ویژه اورمیاباکس فرمت : WORD(قابل ویرایش) تعداد صفحات: 62 صفحه قابل ویرایش   توجه : با تخفیف ویژه اورمیاباکس  پس از انجام مراحل خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود تمامی مراحل را تا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,900 تومان

دانلود مطالعات طرح توسعه و عمران(جامع) شهر خواف با تخفیف ویژه اورمیاباکس

دانلود مطالعات طرح توسعه و عمران(جامع) شهر خواف با تخفیف ویژه اورمیاباکس             در اینجا کامل‌ترین پکیج گزارش‌های مطالعاتی طرح توسعه و عمران(جامع) شهر خواف برای دانلود قرار داده شده است. مطالعات این طرح جامع در سال 1389 توسط مهندسین مشاور خودآوند صورت گرفته است. گزارش های آورده شده در اینجا به صورت PDF کامل و با کیفیت می‌باشند. در ذیل عناوین  گزارش‌ها ضمیمه شده آورده است. در صورت تمایل می‌توانید این مطالع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,900 تومان

دانلود مطالعات طرح جامع شهر اقبالیه با تخفیف ویژه اورمیاباکس

دانلود مطالعات طرح جامع شهر اقبالیه با تخفیف ویژه اورمیاباکس             در اینجا مطالعات شناخت طرح جامع شهر اقبالیه استان قزوین برای دانلود قرار داده شده است. فایل های ضمیمه شامل سه فایل PDF کامل گزاش طرح جامع( البته مراحل شناخت آن) می باشد که در ذیل فهرست آنها آمده است. با کلیک بر روی عناوین گزارش‌های ضمیمه می توانید فهرست مطالب آنها را دانلود و مشاهده کنید. در صورت تمایل می‌توانید مطالعات مذکور را از فروشگاه خریده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,900 تومان

دانلود مطالعات کامل طرح توسعه و عمران شهر اژیه اصفهان با تخفیف 50 درصدی اورمیاباکس

دانلود مطالعات کامل طرح توسعه و عمران شهر اژیه اصفهان با تخفیف 50 درصدی اورمیاباکس             در اینجا مطالعات کامل طرح توسعه و عمران شهر اژیه اصفهان برای دانلود قرار داده شده است. این مطالعات شامل سه گزارش و 17 نقشه طرح جامع مربوطه می باشد. فایل گزاش‌های ضمیمه با فرمت PDF می باشند. در ذیل فهرست گزارش های مطالعاتی ضمیمه آمده است که با کلیک بر روی آنها می توانید فهرست مطالب کامل آنها را دانلود کنید.   فهرست مطالب مطالعات : جلد اول &ndas ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,900 تومان

دانلود مطالعات کامل طرح توسعه و عمران( جامع ) شهر چادگان با تخفیف ویژه 50 درصدی اورمیاباکس

دانلود مطالعات کامل طرح توسعه و عمران( جامع ) شهر چادگان با تخفیف ویژه 50 درصدی اورمیاباکس             عنوان : طرح توسعه و عمران( جامع ) شهر چادگان در اینجا مطالعات کامل طرح توسعه و عمران( جامع ) شهر چادگان برای دانلود قرار داده شده است. این مطالعات در قالب 3 گزارش و یک نقشه کاربری اراضی ( همانطور که در ادامه فهرست انها خواهد آمد) برای دانلود قرار داده شده است.  فهرست محتویات فایل ضمیمه :  گزارش مرحله اول- بررسی و شناخت شهر گزارش مرحله د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,900 تومان

دانلود پروژه پاورپوینت معماری با خاک شامل 86 اسلاید قابل ویرایش با تخفیف ویژه اورمیاباکس

دانلود پروژه پاورپوینت معماری با خاک شامل 86 اسلاید قابل ویرایش با تخفیف ویژه اورمیاباکس             عنوان :پروژه پاورپوینت معماری با خاک(انسان، طبیعت، معماری) با تخفیف ویژه اورمیاباکس فرمت : POWERPOINT(قابل ویرایش) تعداد اسلاید : 86اسلاید قابل ویرایش   فهرست مطالب: مقدمه : ستایش خاک فصل ۱ دیرینگی معماری با خاک فصل ۲ استحکام معماری با ختک فصل۳ تنوع فرم در معماری با خاک فصل ۴ تنوع کارکرد های خانه های خاکی فصل ۵ معماری خاک معماری جهانی فصل ۶ ر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,900 تومان

دانلود پاورپوینت تحلیل مسجد جامع دمشق شامل 32 اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت تحلیل مسجد جامع دمشق شامل 32 اسلاید قابل ویرایش             عنوان :پاورپوینت تحلیل مسجد جامع دمشق  فرمت : POWERPOINT(قابل ویرایش) تعداد اسلاید : 32اسلاید قابل ویرایش مسجد اموی  ( مسجد جامع دمشق )  در دمشق  که متعلق  به قرن یک می باشد یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی و باستانی سوریه به شمار می‌رود که قدمت آن به قبل از مسیحیت باز میگردد .ساختمان مسجد اموی ، قدمتی ۴۰۰۰ ساله دارد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,900 تومان

دانلود پاورپوینت طرح مرمت و احیاء خانه صلح جو تبریز شامل 105 اسلاید قابل ویرایش با تخفیف ویژه اورمیاباکس

دانلود پاورپوینت طرح مرمت و احیاء خانه صلح جو تبریز شامل 105 اسلاید قابل ویرایش با تخفیف ویژه اورمیاباکس             عنوان :پاورپوینت طرح مرمت و احیاء خانه صلح جو تبریز فرمت : POWERPOINT(قابل ویرایش) تعداد اسلاید : 105اسلاید قابل ویرایش   فهرست مطالب: فصل اول : تاریخچه شهر تبریز موقعیت جغرافیائی تبریز مطالعات اقلیمی حرارت بارش فشار هوا تابش نور آفتاب مطالعات زمین شناسی ( تکتونیک ) چهار زلزله مهم تبریز نقشه پراكندگی زمین لرزه های ثبت شده در شبكه لرز ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان